top of page

נולדה אליס פול, פעילה פמיניסטית, מובילת דעה ומשפטנית (11/1/1885)היום לפני 136 שנים, נולדה אליס פול, משפטנית, מובילה חברתית, פעילה פמיניסטית שהנהיגה את הקמפיין לשינוי החוקה האמריקנית שלבסוף העניקה זכות בחירה לנשים.

מבין כל האירועים שהתרחשו ביום מסוים בהסטוריה, יש לי חיבה מיוחדת לאנשים יוצאי דופן, שהתקופה בה חיו לא השפיעה על היכולת שלהם לשנות ולהוביל מהפכים, הנראים לנו היום כמובנים מאליהם. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בנשים חזקות, אותן אני מעריצה במיוחד.


אליס פול הובילה כל חייה מהלכים שונים ומגוונים להכרה בזכויות נשים לבחור ובזכויות אזרחיות נוספות.

היא כיהנה כמנהיגת מפלגת הנשים הלאומית שלבסוף ניסחה את התיקון בחוקה, לשיוויון זכויות והובילה מאבקים והפגנות לאורך חייה בארה"ב ובאנגליה.

אמונתה העיקרית, כי שיוויון בין נשים וגברים הוא מובן מאליו, הגיע מחינוכה הקוויקרי, שבבסיסו שיוויון בין המינים, כך שבבית בו גדלה, ובסביבה שלה, כולם היו שווים בפני האל. הפמיניזם ורוח המאבק הגיעו מאמה שעירבה אותה במהלכים שהיא יזמה בעצמה, מה שמראה עד כמה חזקה דרך המשפחה בחינוך לערכים גם כאשר הם מנוגדים לחלוטין למה שמתרחש בפועל בעולם.


כפעילה בתנועה הסופרגיסטית, השתתפה בעשרות הפגנות, מחאות וניסתה להסיט את העיתונות לטובת סיקור הפעילות של התנועה, כדי להוביל לשיח ציבורי ולמחאות גדולות יותר. היא נאסרה לא פעם ויזמה עשרות מהלכים לשינוי דעת הקהל ורמת המודעות לאי השיוויון, גם במחירים של ליקויים בריאותיים, וקורבנות אישיים רבים.


האמונה החזקה של פול היא זו שהובילה אותה במהלך השנים ומיקדה אותה במטרה.


גם כאשר מניעים פמיניסטיים חדשים עלו על הפרק, היא התמקדה בפן אחד של שיוויון הזכויות ולקחה אותו קדימה ככל שכוחה אפשר לה.


כשקראתי אודות אליס פול עלו בי השאלות -

מהן הפעולות שאנחנו עושים היום שישפיעו על ההסטוריה של המחר?

איך נרצה שיזכרו אותנו בדורות הבאים?

האם אנחנו ממוקדים והולכים עם הלב והאמונה שלנו?


נקודות למחשבה בראי ההסטוריה, שאלות שיכולות להוביל לשינוי של מהלכים נוכחיים בחיינו.0 צפיות0 תגובות
bottom of page