top of page

יום הולדת ל א.א. מילן, מחבר פו הדוב (18/1/1882)


ב 18 בינואר 1882 נולד אלן אלכסנדר מילן (א.א. מילן), אביו הרוחני והספרותי של פו הדוב.

בתחילת דרכו הספרותית, מילן לא הצליח כפי שרצה, אך לא התייאש והמשיך לכתוב בשבועון מקומי וערך כתבי יד של סופרים אחרים. רק לאחר קרוב ל 20 שנות קריירה בכתיבה, החל לכתוב מחזות ולהצליח. עד אז המשיך להתמיד בענף בו בחר למורת רוחם של הוריו ובתמיכתה של אשתו דורותי.ב 1920 נולד בנו היחיד כריסטופר, שהיווה השראה לסיפורי פו הדוב. כריסטופר היה ילד מתבודד שאהב להמציא סיפורים בטיוליו עם המטפלת, והיה חוזר ומספר לאביו. סיפורים אלה וזכרונות ילדותו של מילן היוו את הבסיס לדובון חובב הדבש וחבריו החמודים.

"בדבר אחד אין לי שמץ של ספק: איש אינו יכול לכתוב ספר שילדים יאהבו, אם אינו כותב אותו קודם כל לעצמו" אמר מילן ומכאן למוסר ההשכל של היום: הדברים הטובים ביותר קורים לנו בעסקים (ובחיים), כאשר אנחנו שומרים על פשטות ונשארים קרובים לאמת שלנו.

מילן כתב את קורותיו של פו הדוב תוך שהוא חושב על זכרונותיו האישיים וסיפורי בנו הצעיר. הוא בעצם כתב את הספר לעצמו בראש ובראשונה. הצלחת הסיפור נבעה בין היתר מתוך מקומן הטהור והפשוט של הדמויות וההצלחה לא אחרה להגיע.

עד היום פו וחבריו הם סמל של ילדות, תום והרבה מסרים חכמים שנכתבו בפשטות.KEEP IT SIMPLE, אמרנו?

אז מי הדמות החביבה עליכם בספר ולמה?

צפייה 10 תגובות
bottom of page